Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Møder

Dagsorden til udskrift

Menighedsrådsmøde
(ifølge lov om menighedsråd § 23 er møderne offentlige)
Indkaldelse til menighedsrådsmøde Tirsdag den. 23 Februar 2021 kl. 19.00 i Kirkehuset

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Siden sidst
3) Meddelelser fra stift og Provsti
4) Økonomi
5) Godkendelse af Regnskab 2020
6) Godkendelse af Indsamlingsliste 2020
7) Godkendelse MHR Honorarer
8) Medarbejder: Kirketjener/Graver
9) Kirkegård.
10) Evt Afløb på affugter ved Orgel
11) Indsamling folkekirken nødhjælp
12) Politikker.
13) Arbejdsgiverrollen.
14) Kommende arrangementer.
15) evt.
16) Næste møde
17) Godkendelse af referat.
18) Evaluering af Mødet.

Med venlig hilsen
Allan Kristensen

Menighedsrådsmøder