GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

husorden kirkehuset

1. Henvendelse angående brug af kirkehuset skal ske til:

Karen Margrethe Bertelsen, Soldalen 18, Gårslev, 7080 Børkop tlf. 28935398

Nøgle hentes og afleveres efter aftale med husværten.


2. Mødelokale

 • Alle arrangementer skal være afsluttet kl. 23
 • Varighed for sammenkomst efter andagt /kirkelig handling: Max. 4 timer
 • Lokalet skal afleveres i samme stand som ved ibrugtagning; dvs.

              - der skal være ryddet op,

              - borde og stole sat på plads,

              - bordene tørret af.

              - krummer og andet affald på gulvet fjernes/fejes op

 • Den, der har nøglen, er ansvarlig for, at alle vinduer er lukket og alarmen sat til.
 • Lyset slukkes, og yderdørene låses. (Håndtaget løftes før nøglen drejes)
 • Brugeren er ansvarlig for evt. skader på inventar.


3. Køkken

 • Køkkenet skal være ryddet op.

              - borde tørret af.

              - affald og madrester fjernes. (Skraldespanden står ved laden)

              - plast, metal og kartoner lægges i beholderen i rengøringsrummet

              - Pap og papir lægges i beholderen i rengøringsrummet

              - service sættes på plads.

              - opvaskemaskine tømmes.

 • Følg nøje anvisningerne for brug af kaffemaskine og opvaskemaskine.
 • Ødelagt service sættes på bordet og erstattes med dagspris.


4. Toiletter

 • Affaldsposer tømmes og skiftes


5. Benyttelse af højttaler/teleslynge og AV-udstyr

 • sker efter aftale med husværten.


6. Rygning

 • foregår ude - ved for- eller bagdør.
  I tilfælde af manglende oprydning og rengøring foranstalter menighedsrådet dette for brugers regning.November 2023


På dette link kan du hente kirkehusets husorden som .pdf fil