GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

Dagsorden menighedsråd

Menighedsrådsmøde 26. juni.2024 kl. 19.00 i Kirkehuset

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Siden sidst
  Besøg af kirkegårdskonsulent
  Opfølgning på ref. fra præstegårdssyn og kirke og kirkegårdssyn
  Opfølgning på ref. fra menighedsmøde 14.5.
 3. Kommende arrangementer
  Hjemstavnsaften 13.8
  Udflugt 25.8.
 4. Meddelelser fra stift, provsti m.fl.
 5. Økonomi
  Se mail fra PU 14.6.
 6. Bygninger
  Se mail 17.6 ang. vedligeholdelsesplan
 7. Medarbejder
  Se nyhedsbrev nr. 48 ang. Folkekirkens personale
 8. Næste møde
  Torsdag 28.8
 9. Evt.
 10. Godkendelse af ref.
 11. Evaluering af møde