GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

Dagsorden menighedsråd

Menighedsrådsmøde

(ifølge lov om menighedsråd § 23 er møderne offentlige)

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde torsdag d. 6. februar 2024 kl. 19.00 i Kirkehuset


Dagsorden:


1. Godkendelse af dagsorden


2. Siden sidst


3. Kommende arrangementer

  • 7. marts kl. 18.00: medarbejdermøde
  • 10. marts: sogneindsamling til Folkekirkens indsamling


4. Meddelelser fra stift, provsti m.fl.


5. Økonomi


6. Bygninger


7. Medarbejdere


8. Næste møde torsdag 21. marts


9. Eventuelt


10. Godkendelse af referat


11. Evaluering af møde.


Vh

Kirsten Troelsen