GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

medlemskab

folkekirken-logo

Medlem

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition.

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn eller unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler medlemsbidrag.

Som medlem har du ret til at blive konfirmeret og at blive gift/velsignet i din sognekirke, og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.


Indmeldelse

Mange bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan ikke blive medlem af folkekirken uden at være døbt.

Kontakt sognepræsten for at aftale dåben. 
Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den/de person/er, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte præsten og bede om at blive optaget som medlem.


Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved personligt fremmøde eller skriftlig henvendelse til præsten. Din genindtræden skal registreres i det sogn, du bor i. 


Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til sognepræste i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Husk, at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via en ukrypteret mailforbindelse. Du kan med fordel bruge den sikre forbindelse, som du finder under kontakt til sognepræsten.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Din udmeldelse registreres i kirkebogen og i CPR. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.


Overvej konsekvenserne

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger (konfirmation, vielse, velsignelse, bisættelse/begravelse, hvor en præst medvirker).

Præsten har pligt til at respektere din udmeldelse som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dine pårørende skal derfor selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse.

Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker at blive begravet/ bisat.

Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

Som medlem af folkekirken støtter du via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse tiltag.

Læs her hvad kirkeskatten går til.

Du kan godt få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken. Du kan også blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem.