GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

fødsel og registrering

Registrering af fødsel

Et barns fødsel registreres i det sogn, moderen bor i. Har der medvirket en jordemoder ved fødslen, sørger jordemoderen for at der sendes en fødselsanmeldelse til sognet.

Forældre skal kun aflevere fødselsanmeldelse til bopælssognet, hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.


Faderskab

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at udfylde en Omsorgs- og Ansvars erklæring på borger.dk.

Familie og børn - faderskab. Erklæringen skal sendes senest 28 dage efter barnets fødsel.
Begge forældre skal signere før fælles forældremyndighed kan registreres i bopælssognet.

Hvis I har sendt anmodning om faderskab til Familieretshuset inden barnets fødsel, skal Familieretshusets godkendelse udskrives og afleveres til bopælssognet senest 28 dage efter fødslen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende forældremyndighed, så er du velkommen til at kontakte sognepræsten.