GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

begravelse - bisættelse

 Begravelse er afsked og forkyndelse


En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.
Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.


Jordpåkastelse


I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.
Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.


Det skal du gøre


Aftal tid med præsten

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting.
De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp og rådgivning.

Kontakt din sognepræst og aftal hvor og hvornår handlingen i kirken skal finde sted, og tid til en samtale med præsten.


Anmeldelse om dødsfald

Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes på 

F5C907

med Nem-id, evt. vedhæftet andre relevante oplysninger. Anmodningen behandles i det sogn, afdøde boede i ved sin død.
Original lægelig dødsattest skal afleveres på kirkekontoret i bopælssognet, med mindre den foreligger elektronisk fra lægen.


Gravstedet

Ønsker du kisten eller urnen nedsat på Gårslev kirkegård,
kontakt venligst vores gravere inden begravelsen / bisættelsen. 


Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Inden handlingen har de nærmeste pårørende en samtale med den præst, der skal forestå begravelsen/bisættelsen. Her fortæller de pårørende om livet sammen med den, der er gået bort, den kirkelige handling snakkes igennem, og der vælges salmer. I heldigste fald har den afdøde udtrykt ønsker om handlingen.

Begravelsen/bisættelsen starter i kirken/kapellet med bøn, salmer, tekstlæsning og evt. en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, kan I tale om det til den forudgående samtale.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet. Senere kan pårørende samles igen ved nedsættelsen af urnen.