GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

vedtægter kirkehuset

Vedtægter for kirkehuset i Gårslev


§ 1

Kirkehuset anvendes til møder, arrangementer og undervisning i menighedsrådets eller præstens regi. Det kan endvidere vederlagsfrit anvendes til frivilligt folkekirkeligt arbejde.


§ 2

Møderummene og køkken kan efter ansøgning lejes, fortrinsvis af sognets beboere, til kulturelle aktiviteter. Der kan i særlige tilfælde søges om lejefritagelse hos menighedsrådet.
Kirkehuset kan ikke benyttes til erhvervsmæssige- eller partipolitiske formål, eller arrangementer, der strider mod kirkens orden.


§ 3

I forbindelse med begravelser eller bisættelser fra Gårslev kirke kan lokalerne benyttes til efterfølgende samvær.
Efter andagt eller anden kirkelig handling i Gårslev kirke kan lokalerne anvendes til reception i max. 4 timer.
Ønsker om andre private arrangementer kan ikke imødekommes.


§ 4

Ethvert arrangement skal have en ansvarlig leder, som sørger for at dette afvikles sømmeligt, så det ikke virker forstyrrende på andre arrangementer i huset eller på omgivelserne.


§ 5

Arrangementer skal afsluttes så huset kan være lukket, slukket og låst senest kl. 23.


§ 6

Reservation kan højst ske for et år ad gangen. Tilbagevendende arrangementer skal godkendes af menighedsrådet.


§ 7

Ved ethvert aftale-/lejemål udfærdiges en kontrakt.


§ 8

Kirkehusets drift og administration varetages af menighedsrådet ved en af denne udpeget person.


Vedtægter opdateret november 2023


På dette link kan du hente vedtægter som pdf fil