GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

kirkeblad

Præstens artikel

Nyeste Kirkeblad kan åbnes i pdf format ved at klikke på billedet.

Præstens artikel i kirkebladet kan læses herunder.

Du kan se tidligere Kirkehilsen i pdf format ved at trykke på knappen: Kirkeblad arkiv.


HVILE

Hvile er noget, som vil alle har brug for. I en periode kan vi mennesker godt klare at arbejde hårdt og længe. Der kan være ekstra arbejdsopgaver, der bliver lagt på én på arbejdet. Der kan være ekstra arbejde på hjemmefronten på grund af sygdom eller andet. Og et stykke tid kan det gå godt, selvom man har travlt. Men på et tidspunkt bliver det for meget. Vi kender sikkert alle nogen, som har prøvet at gå ned med stress, fordi hverdagen ikke længere kunne hænge sammen.


Vi har brug for hvilen. Vi har brug for at kunne trække os tilbage og hvile ud og komme til kræfter.


Selv Guds søn, Jesus, havde behov for at trække sig tilbage og være alene, da han vandrede rundt på jorden. Han erfarede på sin egen krop, hvor meget folk krævede af ham og deres store forventninger kunne dræne ham for energi. Han havde brug for at hvile sig.


Hvordan har det det? Føler du, at der bliver trukket i dig fra alle sider? Føler du, at hverdagen er blevet tung med alle de opgaver, som dynger sig op? Så hør Jesu ord fra Matthæusevangeliet:


”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”. Matthæusevangeliet kapitel 11 vers 28.


Gud ønsker, at vi kommer til ham og finder hvile der. Hos Gud kan vi lægge os ind i en favn, som tager imod os, som vi er. En favn, hvor vi for en stund kan lægge forventninger og pres fra os, og bare møde Guds kærlighed. Gud ønsker at hjælpe os. Men for at det kan ske, er vi nød til at komme til ham.


Og et sted, hvor kan møde Gud og finde ind til roen, hvilen og freden er i kirken. Det sted so altid står åben for os alle. Jeg vil ønske jer alle en god sommer og slutte med et vers fra en nyere salme af Iben Krogsdal.


Vi finder fred i kirken
et sted der ånder roligt uden grænser
hvor livets lys er tændt og brænder stille
for alle os der falder
for alle os der kalder
og gjorde visse ting vi ikke ville.


Kærlig hilsen
Sognepræst Erik Røjkjær Christensen